Tekstovi i slike

Tekstovi i slike
Fiat

Sunday, November 2, 2008

Instalacija

Pešo Grgić objašnjava nastanak i smisao instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“, Beograd, Happy gallery, SKC
27.10.2005.
Od Instalacija 2005


Definicija:
Termin Instalacije je po prvi put upotrebljen u šesdesetim godinama XX vijeka kako bi se opisale nekonvencionalne konstrukcije pravljene za sasvim posebne prilike. instalacije su umjetnički objekti sasvim ograničenog trajanja, obično pravljene za sam taj događaj. Te dvije osobine, nekonvencionalnost i vremenska limitiranost su bitna obilježja koja konstituišu jedno djelo kao posebnu instalacionu formu sasvim različitu od konvencionalnih skulptura.
Instalacija je sasvim poseban raspored slika, fotografija, filmskih i televizijskih ekrana, kompjuterskih monitora, slajd projektora, skulptura, predmeta, svijetla i zvuka u fiksni galerijski prostor ili neki drugi otvoreni prostor koji postaje scena za nastupajući performans i hepening.
Instalacije samo postoje u trenutku kada su instalirane i za razliku od drugih vidova umjetnosti mogu se opažati samo u vremenu i prostoru i nalaze se u svojevrsnoj interakciji sa publikom.Samostalna izložba-instalacija „Trodimenzionalne
mape energije“ , Happy gallery SKC
(27.10-2.11.2005) sačinjena od crteža na papirima dimenzija 70x100cm koji su bili spojeni u friz duž zidova galerije(dužina 30 m) i koji su linijama na svakom pojedinačnom crtežu činili smisaonu cjelinu.Fotografije sa otvaranja izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.


Instalacija 2005


Video zapis sa otvaranja izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.Link o informacijama izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.


No comments: