Tekstovi i slike

Tekstovi i slike
Fiat

Sunday, November 2, 2008

Instalacija

Pešo Grgić objašnjava nastanak i smisao instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“, Beograd, Happy gallery, SKC
27.10.2005.
Od Instalacija 2005


Definicija:
Termin Instalacije je po prvi put upotrebljen u šesdesetim godinama XX vijeka kako bi se opisale nekonvencionalne konstrukcije pravljene za sasvim posebne prilike. instalacije su umjetnički objekti sasvim ograničenog trajanja, obično pravljene za sam taj događaj. Te dvije osobine, nekonvencionalnost i vremenska limitiranost su bitna obilježja koja konstituišu jedno djelo kao posebnu instalacionu formu sasvim različitu od konvencionalnih skulptura.
Instalacija je sasvim poseban raspored slika, fotografija, filmskih i televizijskih ekrana, kompjuterskih monitora, slajd projektora, skulptura, predmeta, svijetla i zvuka u fiksni galerijski prostor ili neki drugi otvoreni prostor koji postaje scena za nastupajući performans i hepening.
Instalacije samo postoje u trenutku kada su instalirane i za razliku od drugih vidova umjetnosti mogu se opažati samo u vremenu i prostoru i nalaze se u svojevrsnoj interakciji sa publikom.Samostalna izložba-instalacija „Trodimenzionalne
mape energije“ , Happy gallery SKC
(27.10-2.11.2005) sačinjena od crteža na papirima dimenzija 70x100cm koji su bili spojeni u friz duž zidova galerije(dužina 30 m) i koji su linijama na svakom pojedinačnom crtežu činili smisaonu cjelinu.Fotografije sa otvaranja izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.


Instalacija 2005


Video zapis sa otvaranja izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.Link o informacijama izložbe-instalacije „Trodimenzionalne
mape energije“ u SKC, Happy gallery, 2005.


Sunday, March 23, 2008

Literatura

Likovne i primijenjene umjetnosti

ADIŽES, Isak „Menadžment za kulturu“, Asee, Graph Style, Novi Sad, 2008.
ARGAN, G.C. „Studije o modernoj umetnosti“, Nolit, Beograd, 1982.
ARGAN, Đulio Karlo „Moderna umetnost 1“, Clio, Beograd, 2004.
ARGAN, Đulio Karlo „Moderna umetnost 2“, Clio, Beograd, 2005.
ARNHAJM, Rudolf „Vizuelno mišljenje (Jedinstvo slike i pojma)“, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1985.
ARNHAJM, Rudolf „Za spas umetnosti“, Studentski kulturni centar, Beograd, 2003.
ARNHAJM, Rudolf „Umetnost i vizuelno opažanje“, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
BAGNAL, Brajan „Crtanje i slikanje“, Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1999.
DENEGRI, Ješa „Umetnička kritika u drugoj polovini XX veka – Od modernizma do postmodernizma“, Svetovi, Novi Sad, 2006.
DOXIADIS, C. A. „Ekumenopolis – Naselje budućnosti“, Savez studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1970.
DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ, Milena, DRAGOJEVIĆ, Sanjin „Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima“, CLIO, Beograd, 2005.
DŽENSON, Horst Voldemar „Istorija slikarstva za mlade“, Jugoslavija, Beograd, 1969.
FORTY, S. „The World of Art“, PRC Publishing LTD, London, 2000.
GARDNER, Helen „Umetnost kroz vekove“, Matica srpska, Novi Sad, 1967.
GRABAR, Andre „Vizantija“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1969.
HUJDUROVIĆ, Namik „Aranžiranje i dekorisanje u trgovini“, Privredni pregled, Beograd, 1976.
ILIĆ, Miloš „Sociologija kulture i umetnosti“, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
„Izvori moderne arhitekture i dizajna“, Jugoslavija, Beograd, 1972.
KELER, Hajnc „Rimsko carstvo“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1970.
„Muzej Stedelijk Amsterdam na Ušću“, MSUB, Publikum, Beograd, 2004.
NELSON, Robert S, ŠIF, Ričard „Kritički termini istorije umetnosti“, Svetovi, Novi Sad, 2004.
OLIVA, Akile Bonito „Moderna umetnost 3“, Clio, Beograd, 2006.
PRETE, M.K, DE ĐORĐIS, A. „Istorija umetnosti“, MK Panonia, Novi Sad, 2004.
RID, Herbert „Istorija modernog slikarstva“, Izdavački zavod Jugoslavija, Beograd, 1963.
ŠEFOLD, Karl „Klasična Grčka“, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1973.
TURINSKI, Živojin „Slikarska tehnologija“, Univerzitet umetnosti, Beograd , 1990.
VALTER, Ingo F. „Van Gog“, Taschen, IPS, Beograd, 2001.

Opšte

APINJANEZI, Ričard, ZARATE, Oskar „Frojd za početnike“, Hinaki, 2004.
ARMSTRONG, Karen „Kratka istorija mita“, Geopoetika, Beograd, 2005.
„Dvor na Uni. Od prijeslavenskog doba do naših dana“, Skupština općine Dvor na Uni,
1991.
„Enciklopedija za mlade“, Larousse, srpsko izdanje: ITP „Zmaj“, Novi Sad, 1999.
FLETCHER, Keith „Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija“, Clio, Beograd, 2003.
GRLIĆ, Ljubiša „Enciklopedija jestivog samoniklog bilja“, August Cesarec, Zagreb, 1986.
HEMINGVEJ, Ernest „Kome zvono zvoni“, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.
HEMINGVEJ, Ernest „Zbogom oružje“, Mladost, Zagreb, 1952.
HOMER „Ilijada“, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987.
JOHNSON, Deborah G.“Kompjuterska etika“, JP Službeni glasnik, Beograd, 2006.
KANT, Imanuel „Logika“, Neven i Feniks, Beograd, 2008.
KUN, N.A. „Legende i mitovi stare Grčke“, Dečja knjiga, Beograd, 2002.
LAMPIĆ, M. „Mali rečnik tradicionalnih simbola“, Libretto, Beograd, 2000.
LAUSCH, Erwin „Manipuliranje mozgom“, Stvarnost, Zagreb, 1976.
MARCON, Elena, MONGINI, Manuel „Sve životinje sveta“, IKP Evro, Beograd, 2000.
MIHALJEVIĆ, Gavrilo „Ekonomija i grad“, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1992.
OSTOJIĆ, M. Sergej „Sportski suplementi“ (Vademekum), Lama d.o.o. Beograd, 2002.
PETRONIJEVIĆ, Branislav „Predavanja iz istorije filosofije“, Plato, Beograd, 2002.
PLATON „Država“, BIGZ, Beograd, 2002.
PLATON „Ijon, Gozba, Fedar“, Kultura, Beograd, 1970.
ROT, Nikola „Opšta psihologija“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
SCHOPENHAUER, Arthur „Paraneze i maksime“, Neven i Feniks, Beograd, 2006.
„Sveto pismo“, prevod: Đ. Daničić, V. Karadžić, Biblijsko društvo, Beograd, 2001.
ŠILIĆ, Čedomil „Šumske zeljaste biljke“, IP Svjetlost Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
TUKIDID „Povijest Peloponeskog rata“ (fototipsko izdanje), Dereta, Beograd, 1991.
VAJNINGER, Oto „O krajnjim životnim svrhama“, Paideia, Beograd, 1997.
ZAK, Viktorija „20 000 tajni o čaju“, Alnari, Beograd, 2000.

Wednesday, March 19, 2008

Edinburska izjava Raše Todosijevića

Fotografisano na 49. Oktobarskom salonu u Muzeju "25. maj" u Beogradu 2008.Ko profitira od umetnosti a ko pošteno zarađuje

I ovaj tekst je autor napisao da bi nekako profitirao od dobrog i zlog u umetnosti.

Fabrike koje proizvode materijale potrebne umetnicima.
Preduzeća koja prodaju materijale potrebne umetnicima.
Njihovi radnici, službenici, prodavci, posrednici itd…
Preduzeća ili privatnici koji opremaju ili ulepšavaju radove umetnika.
Stolari koji prave lajsne, ramove itd…
Proizvođači stakla, papira, olovaka, boje, alata itd…
Njihovi radnici, službenici, prodavci, preprodavci itd…
Stambena preduzeća koja ubiraju stanarinu za: atelje, radni prostor, životni prostor ili rupu u kojoj umetnik živi.
Njihovi radnici, službenici itd…
Svi koji prave, prodaju ili preprodaju životne namirnice umetnicima.
Svi koji prave, prodaju ili preprodaju obuću ili odeću umetnicima.
Svi koji stvaraju, prodaju ili preprodaju kulturne potrepštine umetnicima.
Svi koji prave, prodaju ili preprodaju: lekove, higijenski pribor, alkohol, kurtone, cigarete i sportske rekvizite umetnicima.
Svi koji ubiraju porez na autorske honorare.
Opštinski službenici, poreski službenici i ostalo administrativno osoblje.
Banke i njeni viši i niži službenici.
Sitne zanatlije: limari, ramdžije, obućari, lekari, grobari itd…
Profesionalni mozaičari koji izvode tuđe mozaike.
Profesionalni livci koji liju tuđe skulpture.
Profesionalni klesari koji klešu tuđe skulpture.
Modelari i stručnjaci za gips, vosak, mermer i bronzu.
Zlatari.
Pečatoresci.
Cinkografi.
Profesionalni izvođači visokotiražnih grafika, litografija, bakropisa, akvatinti, serigrafija, drvoreza, linogravura itd…
Medaljeri.
Kamenoresci.
Galerije.
Prodajne galerije i njihovi službenici.
Galerije bez profita.
Galeristi, voditelji galerija, kustosi galerija i njihovi lični sekretari i prijatelji.
Plaćeni savet galerije.
Neplaćeni savet galerije koji ubira novac zato što nije plaćen.
Otkupne komisije, njihovi članovi i savetodavci.
Beskrajno dobro istrenirani konferencijaši sa zlim ili dobrim namerama u umetnosti.
Menadžeri, preprodavci, nakupci i ostali sitni i krupni profiteri od umetnosti.
Organizatori javnih ili polujavnih aukcija.
Kolekcionari.
Lukavi profiteri od boljih ili kapitalnih dela van javnih kolekcija.
„Anonimni“ darodavci.
Poznati i cenjeni darodavci.
Niži, viši i najviši službenici kulturnih institucija i organizatori umetničkog, kulturnog i obrazovnog programa.
Osoblje potrebno za organizovanje jedne izložbe.
Svi administrativni službenici.
Službenik koji je zadužen za pisanje adresa i slanje pozivnica za izložbu.
Službenik koji nabavlja ili izdaje ili otpisuje potrošni materijal potreban da se aranžira jedna umetnička izložba.
Računovodstvo.
Domar.
Sekretar, sekretarica ili neka druga osoba koja je u vezi sa institucijom koja nabavlja i odobrava novac za vođenje kulturnog programa.
Svo administrativno osoblje.
Svo tehničko osoblje.
Profesionalni ili neprofesionalni aranžeri.
Dizajner kataloga, pozivnica i plakata.
Kurir.
Vatrogasac.
Umetnički kritičar, književnik ili neko treće pismeno ili polupismeno lice koje piše predgovor u katalogu.
Prevodioci predgovora ili teksta o umetniku ili umetnikovog teksta u katalogu.
Daktilograf.
Fotograf koji snima radove za katalog.
Izdavač kataloga.
Urednik kataloga.
Štamparija koja štampa katalog, pozivnicu i plakat.
Radnici koji slažu, štampaju i povezuju katalog i pozivnicu.
Korektor.
Administrativno osoblje štamparije.
Oni koji propisuju porez i oni koji uzimaju porez za štampanje kataloga.
Oni koji pišu i izdaju potvrde da je katalog oslobođen poreza.
Poštanske usluge za slanje pozivnica i kataloga.
Telefonske usluge oko organizovanja izložbe.
Elektrodistribucija koja naplaćuje potrošenu električnu energiju za vreme trajanja izložbe.
Čuvar galerije i prodavac ulaznica, kataloga, razglednica itd…
Čistačice.
Moleri.
Osoba koja drži uvodni govor na otvaranju izložbe iliti vernisaže.
Spoljna informativna služba.
Oglasno odeljenje dnevnog lista.
Novinar koji je zabeležio kraću ili nešto dužu vest o izložbi.
Stručni kritičar koji je dao manji prikaz u dnevnoj štampi.
Odgovorni urednik kulturne rubrike dnevnog lista.
Tehnički urednik kulturne rubrike i svih ostalih rubrika.
Kritičar ili komentator koji je dao potpuniji osvrt povodom izložbe.
Hroničar koji nema veze sa umetnošću, ali piše o umetnicima, o njihovim delima i problemima u umetnosti.
Književnik koji za dnevni, nedeljni ili mesečni list škraba lirske slike i prodaje tj. obelodanjuje svoje neznanje ili bedno poznavanje neke druge umetnosti.
I svi oni koji bez obzira na profesionalno opredeljenje napadaju ili brane izložbu i umetnika preko dnevne ili nedeljne štampe.
Karikaturisti.
Izmišljatori doskočica, epigrama i mudrolija o umetniku i umetnosti.
Televizija, njeni službenici, radnici i „umetnici“.
Snimatelj koji snima otvaranje izložbe ili to čini nakon otvaranja.
Radnik ili student koji je zadužen za snimateljevu rasvetu.
Niži saradnik kulturnog programa televizije na terenu.
Njegovo tehničko i pomoćno osoblje.
Urednik kulturne rubrike na televiziji.
Režiseri, scenografi i ostali amateri.
Komentator ili spoker koji čita vest o izložbi.
Organizator i voditelj televizijske emisije o kulturi.
Organizator i voditelj televizijskog intervjua sa umetnikom.
Oni koji pišu, režiraju i snimaju kraće ili duže televizijske filmove i drame o živim i mrtvim umetnicima.
Oni koji snimaju kratke filmove o umetnicima u turističke svrhe.
Oni koji snimaju dugometražne romansirane biografije umetnika.
Radio stanice, njeni službenici, radnici i spoljni saradnici.
Reklamna rubrika.
Informativna rubrika i vesti.
Rubrika rekla-kazala.
Pisci koji pišu za radio program o umetnicima i oni koji te škrabotine čitaju ili recituju.
Spikeri i voditelji radio programa.
Organizatori raznih intervjua i emisija za ili o kulturi i umetnosti.
Pisci radio nekrologa o umetniku ili o nekom umetničkom pravcu.
Svi saradnici i svo ostalo osoblje na radiju.
Izdavačka preduzeća, njihovi službenici, radnici i savetodavci.
Tvorci biltena i urednici biltena o umetnosti.
Nedeljni umetnički časopisi i osoblje koje piše za časopis ali i osoblje koje rastura časopise.
Mesečni, tromesečni ili polugodišnji časopisi za kulturu i umetnost.
Pisci monografija, biografija, sabranih eseja o umetniku i o umetnosti.
Oni koji pišu anegdote iz života umetnika.
Oni koji pomažu umetniku da napiše autobiografiju.
Oni koji usmenim putem prepričavaju anegdote i viceve iz života umetnika pa za taj trud zarade: cigarete, kafu, pivo ili rakiju ili konjak ili vino ili jelo itd…
Umetnički kritičari svih fela, godišta i opredeljenja.
Knjižare koje prodaju knjige, časopise, reprodukcije i originalne grafike umetnika i neumetnika.
Antikvarnice, antikvari, privatni prodavci, posrednici i tajni preprodavci.
Trgovački putnici transportna preduzeća.
Akviziteri.
Starinari i starinarnice.
Komisioni, crkve i grobari.
Stručnjaci koji prodaju svoje znanje i poznavanje ranih radova umetnika.
Stručnjaci za njegova poznija dela.
Stručnjaci za pra-oblike, primitivnu umetnost, modernu umetnost itd…
Stručnjaci za ovaj ili onaj vek ili za ovu ili onu godinu ili epohu.
Organizatori samostalnih izložbi umetnika.
Organizatori grupnih izložbi, kulturnih manifestacija, priredbi itd…
Organizatori međugradskih i međurepubličkih izložbi.
Organizatori međunarodnih izložbi.
Organizatori mamutskih izložbi: Od Kulina Bana pa do Danas.
I svi njihovi komesari, sekretari, saradnici, pomoćnici, savetodavci, lektori, izdavači, administrativno osoblje, tehnički personal, radnici itd…
Žiri, savetodavci i kafe kuvarica.
Ambasade, ambasadori i kulturni atašei koji u inostranstvu zdušno protežiraju svoje unuke i prababe.
Konzervatori, restauratori, tehnolozi itd…
Direktori instituta, direktori muzeja, kustosi muzeja, pripravnici i ostalo osoblje.
Tatini sinovi i tatine kćeri koje tata, deda ili izlapela strina preko veza i protekcija ili preko članstva u političkoj partiji zapošljavaju po muzejima ne bi li oni i tamo širili svoj smrad i nedotupavu mizeriju svojih ljigavih predaka.
Noćni čuvari galerija, muzeja, zbirki i kojekakvih kolekcija legata.
Lažni čuvari galerija, muzeja i kolekcija.
Doušnici.
Tehničko osoblje muzeja, zbirki i legata.
Organizatori simpozijuma, susreta i festivala umetnosti.
Organizatori seminara i ubrzanih ili skraćenih kurseva o umetnosti.
Organizatori organizovanog profitiranja od umetnosti.
Njihovo idejno, administrativno i tehničko osoblje.
Turističke organizacije, agencije i njihovi službenici.
Avionske kompanije, autobuska preduzeća, železnica itd…
Ugostiteljska preduzeća, kafane, kelneri, kelnerice, hoteli, pansioni itd…
Profesionalni vodiči po galerijama, muzejima, ruševinama i manjim zbirkama.
Profesionalni vodiči sa znanjem jednog ili više stranih jezika.
Aukcionarske kuće.
Obožavateljke.
Šiparice.
Studentkinje.
Modeli.
Udate žene.
Supruge.
Ljubavnice.
Prijateljice.
Udovice.
Deca.
Pederi.
Stari prijatelji i poznanici.
Rođaci i ostali bliži i dalji naslednici.
Advokati.
Domaćice i majke koje po neki put dušebrižno lupetaju preko štampe za i protiv umetnosti.
Prefrigani voditelji i čuvari legata, zaostavština i kolekcija.
Narodni spasitelji umetničkog blaga.
Patroni umetnikovog fonda ostavljenog za dodelu nagrada, poklona i stipendija: bogatim studentima, karijeristima i ostalim lupežima.
Patroni i organizatori fondova i stipendija u svrhu jednomesečnog ili jednogodišnjeg ili stogodišnjeg stipendiranja: ulizica, poltrona, bogatije dece i solidnih epigona.
Patroni i organizatori stipendija za studiranje u inostranstvu koje se po pravilu dodeljuju: deci viših državnih činovnika, deci uglednih bankara i deci maskirane i pritajene buržoazije u Socijalizmu.
Organizatori umetničkih udruženja i nužno stručno, tehničko i administrativno osoblje.
I sve ostale niže, više i najviše birokrate koji otimaju novac od umetnika sa osmehom, i ponosom na svoje „svete misije“ u kulturi i umetnosti.
Plakateri, grafički umetnici i dizajneri koji potkradaju umetnike.
Industrijski dizajneri svih vrsta.
Anti-dizajneri.
Proizvođači i prodavci: multipla, plakata i porto folija sa potpisima ili za jeftinije pare bez potpisa.
Proizvođači i prodavci „ploča umetnika“, puni nade i snova o velikom novcu.
Oni koji zarađuju ili se nadaju da će zaraditi na ponovnom štampanju (reprintu) Fluksusa, DADA pokreta itd., a to nisu ni u snu učinili kada je to bilo potrebno umetnicima.
Proizvođači suvenira i njihovi prodavci.
Proizvođači razglednica, čestitki i reprodukcija umetničkih dela.
Oni koji štampaju kalendare sa reprodukcijama umetničkih dela i kičeva.
Priznati i nepriznati kopisti umetničkih dela.
Tajni falsifikatori umetničkih dela.
Javni i priznati falsifikatori umetničkih dela.
Modni kreatori koji javno kradu umetnike i na tom poslu zgrću novac.
Kreatori dezena koji sistematski srozavaju umetnike i za to su plaćeni.
Keramička preduzeća ili privatnici koji otiskuju poznata dela na kič vaze, ćupove, tanjire i to prodaju kao umetnost.
Zidni dekorateri.
Arhitekti.
Fasaderi.
Izvođači tapiserija.
Fotografi i celokupna foto industrija.
Proizvođači bombona, slatkiša, čarapa, duvana i ostalih proizvoda koji za ambalažu koriste reprodukcije umetničkih dela i na tome zarađuju.
I svi oni koji koriste umetnička dela za marke, nalepnice, barjake, slikovnice, tapete i kuhinjske ili klozetske pločice.
Direktori izdavačkih kuća koji povremeno krčme svoj uticaj da bi uzgred profitirali i od sitne trgovine „umetničkim delima“.
Oni koji izdržavaju iznemogle izlapele umetnike da bi se dočepali njihove zaostavštine i na tome gangsterski profitirali.
Ekskluzivni rasturači i profiteri na video trakama, dokumentarnim i istorijskim fotografijama, potpisima i salvetama umetnika.
Oni koji maltretiraju slučajne prolaznike.
Oni kojima je drago što mogu „ovo ili ono“.
Imitatori koji zarađuju imitirajući umetnike.
Ozbiljni i samouvereni epigoni koji bez trunke savesti podražavaju umetnike i tako bolje prolaze i zarađuju od njih samih.
Falsifikatori istorije umetnosti koji zarađuju na tim falsifikatima.
Zagovornici jednog stila u umetnosti radi koristoljublja i profita.
Oni koji ističu jednog umetnika ili više umetnika ili neku ideju ili koncepciju ili tezu ili problem, da bi istakli sebe i svoju koncepciju i na tome kad-tad nešto zaradili.
Diletanti, umetnici i nabeđeni i priučeni teoretičari u tajnom ortakluku radi lakšeg lova na profit u umetnosti.
Dame iz finijih kuća koje svašta rade sa umetnicima radi „Umetnosti“.
Dame koje studiraju umetnost i umetnike.
Oni koji su pobornici: „Umetnost na ulice!“ – pa te ideje uvaljuju, prodaju, plakatiraju i izlažu po najelitnijim galerijama.
Kritičari, teoretičari i ostali umobolnici koje se bave dnevnom politikom da bi stekli pozicije u umetnosti i osigurali profit od umetnosti.
Pritajeni ideolozi, demagozi i mračnjaci sa instituta, visokih škola, fakulteta, muzeja i akademija kojima je pre stalo do moći i uticaja u umetnosti, a ne do OBRAZOVANJA i KULTURE koji ne nude nikakav profit.
I svi oni koji nam verbalnim liberalizmom prikrivaju svoje dekadentne, prevaziđene, reakcionarne, šovinističke i buržoaske modele umetnosti i kulture, da bi stekli pozicije izvan umetnosti, izvan kulture i nad umetnošću i nad kulturom.
Psiholozi i sociolozi koji izvlače nebulozne zaključke o umetnosti i to nam bleferski prodaju kao veliki doprinos boljem razumevanju umetnosti.
Filozofi koji pišu o umetnosti a koju nikad stvarno nisu razumeli.
I svi ostali jeftini politikanti koji su se na „tajnovit“ način, preko svojih roditelja, prijatelja i veza dočepali sinekure, pa sole pamet umetnicima i od tog besmislenog posla zarađuju za dva života.


Dragoljub Raša Todosijević, Beograd, 21.4.1975. godine

Navedeno prema tekstu u knjizi „Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima“, autori Milena Dragićević Šešić i Sanjin Dragojević, CLIO, Beograd, 2005.